PSYCH-K®- coaching

Steeds vaker melden mensen zich die vastlopen, ze weten wel wat ze willen (of vaker, wat ze niet meer willen). Maar… hoe zet je je wens daadwerkelijk om in actie? Hoe stap je uit je oude patroon in een nieuw patroon? Hoe lang je ook in het oude patroon functioneert, of hoe hardnekkig (of hoeveel generaties) het ook in de familie zit, er is wél iets aan te doen. Met behulp van PSYCH-K® is het mogelijk de onderbewuste programmatuur ‘uit te lijnen’ met wat je bewust wilt. En wanneer dat elkaar steunt (en niet langer tegenwerkt) is er enorm veel mogelijk.

PSYCH-K® is een snelle en efficiënte methode om belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen op het onderbewuste niveau. Bovendien kan deze methode stress tot op celniveau uit je lichaam verwijderen.

Wanneer we ervoor kiezen voor een traject PSYCH-K® in te zetten, om dan met een vaste tussentijd (bijvoorbeeld 14 dagen) 3 tot 5 sessies in te plannen van 1 tot 2 uur per keer. Zo kunnen we stapsgewijs en zorgvuldig te werk gaan en is er in het traject voldoende tijd voor reflectie en het bepalen van de gewenste koers en tussentijds is er voldoende ruimte om het effect van de sessie ervoor te ervaren én de actiestappen toe te passen.

Tussen de conceptie en ons zevende levensjaar ontstaat onze ‘basisprogrammatuur’ op basis van alles wat we in die periode ervaren, zien en horen om ons heen. Deze onderbewuste basisprogrammatuur bepaalt de rest van ons leven 95% van de tijd volautomatisch dat we doen wat we doen en dat we ervaren wat we ervaren. Is ooit “ik doe er niet toe” ontstaan in de basisprogrammatuur, dan zul je dit keer op keer ervaren. Hoe hard je ook je best doet met je bewuste geest om dit anders te doen, onze bewuste geest kan het niet winnen van het onderbewuste zwaargewicht. De methode houdt zich niet bezig met het zoeken naar het ontstaan van het probleem (dat geeft uitsluitend ‘houvast’ voor de bewuste geest). PSYCH-K® is oplossingsgericht en ondersteunt je in wat je wél wilt dmv het herprogrammeren van destructieve overtuigingen naar ondersteunende overtuigingen).

PSYCH-K® is een snelle en efficiënte methode om je belemmerende overtuigingen te vervangen door ondersteunende overtuigingen. Met behulp van spiertesten wordt vastgesteld of een bepaalde overtuiging geprogrammeerd is of niet. Door middel van de zogenaamde hele-brein-staat (een modus waarin de linker- en rechter hersenhelft optimaal samenwerken) worden de ondersteunende overtuigingen rechtstreeks gedownload in je onderbewustzijn. Met als effect dat de basisprogrammatuur gewijzigd is en je volautomatisch met een veranderde bril het leven bekijkt en ervaart.

Ook op het gebied van stress en traumaverwerking is PSYCH-K® om deze reden een zeer efficiënte en doeltreffende methode. PSYCH-K® wordt succesvol toegepast op alle levensgebieden.

Wanneer ik in mijn praktijk bemerk dat belemmerende overtuiging(en) het herstel mogelijk in de weg staat, stel ik voor gebruik te maken van PSYCH-K®, ter ondersteuning van de behandeling. Het is ook mogelijk om (één of meerdere) consulten volledig op PSYCH-K® te richten. Deze vorm van coaching kan worden ingestoken met een concrete hulpvraag (bijv. angst voor honden, herstel van een burnout) of een algemenere intentie (bijv. welbevinden op het werk).