Privacy Verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Onderstaande privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12  januari 2024.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
De Basis in Balans, Natuurlijk in Jouw Kracht
Mandy Hoekman
Laarwoud 1
0522-475493
info@debasisinbalans.nl
KvK nummer 01170539

Uw privacy
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw coach, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw coachvragen en de gegevens over de uitgevoerde balansen, de actiestappen en de effecten hiervan op uw functioneren.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd middels tweestaps- verificatie. De digitale dossiers worden automatisch gebackupt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar na afronding van de samenwerking, indien u een andere bewaartermijn wilt, kunt u dat schriftelijk aangeven.

Bewaartermijn facturen
De belastingwet verplicht mij de facturen (waarop ook persoonsgegevens staan) na afronding van de samenwerking, alsnog zeven jaar te bewaren.

Coockiegebruik website
De website maakt uitsluitend gebruik van functionele coockies, welke ervoor zorgen dat we website naar behoren functioneert en optimaal wordt weergegeven op het apparaat waarmee u de website bezoekt.

Privacy op de factuur
Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens, welke wettelijk verplicht zijn:

  • uw (bedrijfs-) naam, adres en woonplaats;
  • de consultdatum;
  • de factuurdatum;
  • een korte omschrijving van het consult;
  • de kosten van het consult;
  • de BTW.