Behandeling

Een eerste consult behandeling wordt altijd gestart met een intake (die veelal vooraf digitaal door u zelf wordt ingevuld). Tijdens het eerste consult wordt geïnventariseerd waar de klachten liggen en gekeken naar mogelijke oorzaken hiervan. Gedurende de eerste behandeling wordt aan de hand van de gesteldheid van het weefsel van de voeten informatie verkregen over de gesteldheid van het lichaam. Deze informatie vormt samen met de informatie uit de intake de basis voor de vervolgbehandelingen. Vóór iedere vervolgbehandeling vindt een kort voortgangsgesprekje plaats. Normaliter is er binnen enkele behandelingen verbetering merkbaar.

De behandeling heeft effect op het hele lichaam als ook op het mentale en emotionele welbevinden. Geblokkeerde of gespannen weefsels kunnen tijdens de behandeling als gevoelig ervaren worden.

Geef het lichaam na de behandeling de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Het kan zijn dat er na de behandeling sprake is van een tijdelijke toename van de klachten, vermoeidheid, dorst, transpiratie of verandering van uitscheiding. Dit zijn lichaamseigen reacties op de behandeling die vaak snel herstellen. Het lichaam heeft de tijd nodig de afvalstoffen af te voeren en een nieuw evenwicht te vinden. Extra water of kruidenthee drinken ondersteunt het lichaam bij het afvoeren van de afvalstoffen.

Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd door de behandelingen. Maar dit zelfherstellend vermogen wordt belemmerd door de aanwezigheid van belastende stoffen (zoals bijvoorbeeld nicotine en alcohol en drugs), maar ook het gebrek aan rust, voedingsstoffen (waaronder essentiële vetzuren, vitaminen en mineralen) en vocht. Wees je bewust van jouw aandeel in je herstel. Ik kan behandelen en coachen, maar de rest ligt buiten mijn cirkel van invloed.